Drony profesjonalne wybierane po otrzymaniu kwalifikacji na operatora

Komercyjne wykorzystywanie dronów wiąże się z obowiązkowym zdaniem egzaminów UAVO, czyli na operatora bezzałogowego statku powietrznego. Jeżeli więc używasz go tylko dla własnych celów, nie musisz się o to martwić, jeśli jednak pobierasz opłaty np. za zdjęcia z powietrza, taki egzamin jest już obowiązkowy.

Czym jest egzamin UAVO?

Zdany egzamin na operatora bezzałogowego statku powietrznego uprawnia do wykorzystywania ich w celach innych niż loty rekreacyjne czy sportowe. Obecnie nie jest wymagane przejście szkolenia przed podejściem do otrzymania kwalifikacji, jednak ma się to zmienić już w 2016 roku, kiedy ma być ono obowiązkowe. Na dzień dzisiejszy drony profesjonalne możemy poznawać na własną rękę, a później tylko zweryfikować te informacje na egzaminie. Aby uzyskać świadectwo należy być pełnoletnim. Są trzy rodzaje uprawnień, jakie możemy uzyskać w ramach zdawanego egzaminu. Pierwszy VLOS pozwala nam na loty dronem w zasięgu wzroku, BVLOS daje nam uprawnienia do kierowania dronem poza zasięg naszego wzroku oraz INS, z którym możemy zostać instruktorem. Istnieje pięć kategorii bezzałogowych statków powietrznych i zależy on od jego budowy. Drony profesjonalne dzielą się również według kategorii wagowej. Na egzaminie wpisujemy dane naszego drona i możemy posługiwać się maszynami o takiej samej kategorii wagowej lub lżejszymi.

Uzyskanie certyfikatu wiąże się z kosztami

Opłaty związane z przystąpieniem do egzaminu oraz wydaniem certyfikatu ustalone są odgórnie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Za egzamin teoretyczny zapłacimy 53 zł, praktyczny 105 zł, a wydanie świadectwa UAVO będzie nas kosztować 43 zł. Trzeba się jednak liczyć z dodatkowymi kosztami, jak obowiązkowe badania lekarskie, których cena zależy od tego, jak ustali sobie konkretna placówka wykonująca badanie, dodatkowo jednak wydanie orzeczenia lekarskiego kosztuje 200 zł. Możemy też skorzystać z dedykowanych kursów w szkołach latania, obecnie koszt ich waha się między 1000 a 3000 zł. Obecnie w Polsce mamy ponad 30 certyfikowanych egzaminatorów, u których możemy zapisywać się na egzaminy, lista z danymi dostępna jest na stronie ULC. Na tej samej stronie internetowej znajdziemy również zakres materiału an egzamin teoretyczny i praktyczny, który musimy przyswoić chcąc uzyskać świadectwo. Aby je uzyskać musimy dostarczyć wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji, badania lekarskie, potwierdzenie wpłaty oraz dowód wykupienia polisy OC na lot dronami.

Leave a Reply